• تاريخ: يکشنبه 24 مرداد 1389

انواع نجاسات


           

 

٨٣ نجاسات يازده چيز است: اول: بول. دوم: غائط. سوم منى. چهارم: مردار.پنجم: خون. ششم و هفتم: سگ و خوك. هشتم: كافر. نهم: شراب. دهم: فقاع. يازدهم عرق شتر نجاست‏خوار.
..............................................
منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.